Uppsala

Ett 70-tal personer hörsammade inbjudan till öppet hus på asylboendet i Ribbingebäck på måndagskvällen. Syftet var att närboende skulle få en bättre förståelse för flyktingarna.

Läs mer på UNT.SE om den kvällen.