Skärmklipp

Väntan, sysslolöshet och maktlöshet är återkommande i asylsökandes berättelser om hur de har det på boendena runt om i Sörmland. Men det behöver inte vara så.

Lyssna här på Sveriges Radios intervju och kommentarer med boende.