Bert Karlssons Solgläntan kan vara ett av de asylboenden som avvecklas. Han riktar nu skarp kritik mot Migrationsverket.

 

Bert är starkt kritisk till Migrationsverket