Vi har ca 340 boende som är placerade här i väntan på asyl. Det innebär normalt ca 9 månader i snittid. Nu kan det ta ännu längre tid. Bland de boende har vi ca 80 barn. Ovanåkers kommun har nu ordnat förskola för barnen 2-5 år i Godtemplarhuset varje vardag mellan 13.30 – 16.30. Alla övriga barn är från ankost utplacerade på olika skolor. De boende kommer från Syrien, Iraq, Iran, Pakistan, Afghanistan, Albanien, Bangladesh, Kurdistan, Eritrea och Somalia. Största gruppen kommer från Syrien.

Platschefen kommunicerar med en ”ambassadör” från resp land. Via dessa språkrör kan vi lättare få ut muntlig information till alla boende. Vi har ett möte i veckan med denna grupp för att utveckla verksamheten. Detta är också en bra träning i demokrati.
Den första månaden har vi fokuserat på att organisera oss och få upp standarden på anläggningen. Den andra månaden fokuserade vi på aktiviteter och utbildning i svenska och engelska. Vi har nu nivå 1 och 2 i svenska utbildning med hjälp av ABF och Bilda. Vi hänvisar också de boende till två olika språkcafé i Alfta.
http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/lararveteraner-rycker-in-nar-behovet-av-svenskundervisning-ar-stort

 

Den tredje månaden har vi engagerat de boende i att ta mer ansvar för både lokalerna och svenska utbildningen. Det finns nu tre grupperingar som har extrautbildning i svenska på helger och kvällar. Det är boende från Syrien, Afghanistan och Iran som har lärt sig så pass mycket svenska att de nu kan lära ut svenska ill sina landsmän. Visst är det fantastiskt! Vi har också ”sattelitgrupper” som pratar svenska. Vi kan se det som nivå 3. Här gäller det att prata, prata och träna på svenskan. Vi behöver fler svenska ledare för dessa grupper. Kontakta gärna oss om du eller någon du känner är intresserad. Sista söndagen i månaden har vi öppet hus och språkcafé i syfte att bygga broar med de boende i Alfta och närområdet. Volontärer hjälper oss ofta med olika arrangemang.  En 6 årig pojke slog in sina leksaker och lämnade till oss för att barnen skulle få julklappar! Vilken hjälte! Händelsen kom in i lokaltidningens ledarspalt.
http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/lilian-sjolund-onskar-god-jul-karl-bertil-jonsson-bor-i-halsingland

 

De boende hjälper gärna till med att städa utomhus kring boendet. Hoppas ni upplever att det är rent på promenadstråken. Lekrummet drivs av två lärare från Syrien. Det finns frisörer som hjälper sina landsmän med frisyren.  Posten delas ut av två boende som vi litar extra mycket på. Städning av gemensamma utrymmen börjar nu de boende ta mer ansvar för. Ett kök i källaren lånas ut till de som vill laga sin egen mat. Två rappare spelar in sin musik i Qurens studio och en fotograf har spelat in intervjuer med de boende som kan bli underlag till en dokumentär. http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/genom-musiken-for-de-ett-krig-mot-kriget-de-sjalva-flytt

 

Kurser i musik, målning och kanske dans står på tur. Fler kontakter med föreningslivet uppskattas.
http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/vill-skynda-pa-integrationen-med-bocker-podcast-och-samtal

 

Vi söker nu praktikplatser till de som har lärt sig lite svenska så de kan träna den dagligen. Ett annat syfte är att vi alla i samhället kan förbereda oss på att ta vara på de kompetenser som nu finns på AlftaQuren. Ta gärna kontakt med oss om du har förslag på praktikplats!
http://www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/kartlaggning-asylboendena-ger-over-150-jobb

 

Vår personal är navet på AlftaQuren. Vi jobbar professionellt och är hängivna att leverera bra service. Samtidigt vill vi underlätta integrationen tidigt genom att erbjuda de rutiner och vanor som vi har i Sverige.

http://www.helahalsingland.se/halsingland/bollnas/efter-30-ar-i-maklarbranschen-nu-valjer-marie-svensson-att-jobba-med-flyktingar