Hej och Välkommen till asylboendet i Värmland Filipstad.
Här kommer vi snart att vara ca 200 personer och jag som är placerad som platschef heter Ann-Sofie Pettersson. På boendet bland dom asylsökande är största intresset fotboll men också har vi pingis som också är ett väldigt stort intresse.
Asylboendet här är sett som ett singelboende så vi har inga familjer här. Byggnaden är baserad på 4 våningar och har TV-rum på vardera våning sen innehar vi också ett bönerum som dom boende kan gå och be i.