Rävlanda Asylboende är en imponerande byggnad,uppförd 1917 helt i trä. Ursprungligen ett behandlingshem för barn med TBC, därefter Eftervårdsklinik för Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Rävlanda Asylboende  Rävlanda Asylboende är ett av Jokarjo AB:s boende som varit igång längst tid. Det ligger väldigt strategiskt väl till för verksamheten genom sin närhet till Migrationsverkets Ankomstenhet i Göteborg samt Boråskontoret, bara 20 minuters reseväg bort. 15 km. ifrån oss finns Landvetters flygplats vilket underlättar utresor och transport.

Rävlandas Asylboende har spelat flera olika roller under de sista åren, beroende på de olika behov Migrationsverket haft.Vi har varit Återvändandeboende, där Asylsökande som fått avslag på sin ansökan bott i väntan på utresa. Därefter ändrades verksamheten till att bli ett Ankomstboende under den intensiva och kritiska perioden av inströmmande Asylsökande 2015.

I December 2015 förändrades boendet återigen till att bli ett vanligt Asylboende där Asylsökande bor under hela sin Asylprocess.  Detta gör att personalen på Rävlanda har en ganska unik inblick i Migrationsverkets arbete och stor ackumulerad kunskap.

Svenska Kyrkan & Röda Korset.
De båda organisationerna har tillgång till ca 200 kvm. Som vi upplåter till hjälpverksamhet, dvs. klädutdelning mm. Det sker 2-3 ggr. I veckan då de har 8-10 personer på plats.

Skola. Härryda kommun bedriver skolverksamhet för bortåt åttiotalet barn. Ett nära samarbete mellan Kommunen och Jokarjo gör det möjligt att väldigt snabbt få ut barn i skolverksamheten.

På plats finns även flertalet utbildningsorganisationer som ombesörjer Svenska och Samhällskunskapsutbildning. Detta för att underlätta snabb integration i Samhället.

Ett stort antal frivilliga ifrån närliggande orter engagerar sig mycket i de boendes välmående och försöker skapa roliga och meningsfulla aktiviteter. Här spelas mycket fotboll och volleyboll under dagarna.