Migrationsverket håller successivt på att avveckla en hel del asylboenden hos privata entreprenörer. Under framförallt senare delen av 2015 öppnades en rad sådana boenden i till exempel stugbyar och vandrarhem, när Sverige med dåvarande asylpolitik tog emot 160 000 nyanlända under ett år.
Men sedan dess har flyktingmottagandet gått in i ett annat skede, där det snarare är kommunerna som ska se till att de som gått igenom asylprocessen och fått uppehållstillstånd ska kunna flytta in i ett permanent boende.
Inflödet av nya asylsökande har begränsats. Enligt Migrationsverkets prognos väntas under nästa år kanske 40 000 nya asylsökande till Sverige, en fjärdedel jämfört med 2015.

 

http://www.hn.se/nyheter/falkenberg/asylboendet-blir-kvar-i-olofsbo-1.4013291