Jokarjo AB har lång erfarenhet av att drifta och driva ABT-boenden och har byggt upp en komplett organisation och idé med fokus på att ta fram positiva tankar hos de asylsökande och även förbereda de i största möjliga mån om hur det svenska samhället fungerar och vad samhället förväntar sig av dem.
Det är viktigt att de asylsökande mår bra under vistelsetiden på ett ABT-boende. Att de får uppfylla någon slags funktion, gå någon form av undervisning, meningsfulla fritidsaktiviteter etc.
Vårt mål är att varje individ ska känna sig välkommen, att ge dem god lokal kännedom, information om våra program och vad vi kan hjälpa till med. Det är också viktigt att redan från början placera nyanlända på rätt plats i boendet, detta har vi speciella boendeansvariga som sköter.

Det är också viktigt att ge de boende möjligheter att lära känna varandra och att etablera kontakt med svenska medborgare, detta gör vi genom gemensamma aktiviteter. Vi anordnar också dans/fest en gång i månaden.
Vid speciella högtider som jul, nyår, midsommar, påsk etc. så arbetar vi mycket med svenska traditioner. T.ex. under jul så har vi julbord, tomten kommer med julklappar till barnen, vi tar in musiker som spelar och vi har dans runt granen. Dessa ”extra” tillställningar är mycket uppskattade.
Vi strävar efter att ALLA boenden ska erbjuda samma service.
Fokusera på positiva tankar
Vi ger förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa.
Några exempel:

 • Fotbollsträningar – Utomhus på sommaren och vintertid hyr vi en gymnastikhall.
 • Aerobics
 • Dans
 • Bordtennis
 • Biljard
 • Gym/Styrketräning
 • Teater för barnen
 • m.m.

Vi har också goda samarbeten med Arbetsförmedlingen, ALMI, Companion, Komvux, Polisen, Räddningstjänsten, Trafikskola m.m. Jokarjo arrangerar regelbundet gemensamma föreläsningar för att ge de boende kunskap om det svenska samhället, om svenska samhällets förväntningar, förebygga brottslighet, lotsning mm.

Miljövård

 • Organiserad utomhusstädning
 • Skapa kunskap och rutiner om källsortering genom föreläsning och studiebesök
 • Skapa en god miljö i boendet
 • Kunskap om återvinning/loppmarknader

Länkar till lokalbefolkningen
Det är viktigt att skapa positiva band mellan de asylsökande och lokalbefolkningen.
Vi håller öppet hus med jämna mellanrum, detta har varit oerhört givande och skapat mycket kontakter.
Vi har även grillfester under sommaren där alla är välkomna, under 2013 hade vi som exempel en grillfest på Stora Ekeberg som var väldigt välbesökt, vi hade annonserat att vi bjuder på grillat och vi hade en trubadur som spelade, hoppborgar, ponnyridning och vi släppte ut brevduvor.

Aktivitetsytor
Det är oerhört viktigt att skapa aktivitetsytor inom- och utomhus. Vi har lekplats utomhus, fotbollsplan, lekrum, gym, bordtennis, biljard, kyrka, bönerum för muslimer och TV-rum. Målsättningen är att vi ska ha en minibuss på varje anläggning där vi hjälper till med akuta körningar men även handlingsresor.

Kontakter med vård, skola etc.
Alla boenden behöver personal som kan hjälpa till med dessa kontakter.
Vi har som målsättning att ha egen vårdcentral, mödravård och barnmottagning på anläggningarna.
Vi erbjuder skjuts till akut tandvård där vi tillsammans med tandvården gör en turlista där mottagningarna hjälps åt att avsätta tider till oss.
Med skolan har vi bra samarbeten med lärare och rektorer. Vi har informationsmöten hos oss som vi samordnar med skolorna.
De större barnen och deras familjer följer vi med till skolan första dagen.
Skolskjutsar är väl ordnade.
Personal
I personalen ska följande tjänster ingå på samtliga anläggningar som Jokarjo driftar.

 • Platschef
 • Ställföreträdande platschef
 • Städansvarig
 • Kökschef
 • Säkerhetsansvarig

Personal till respektive avdelning finns naturligtvis, allt efter anläggningens behov. Mest personalkrävande är köksverksamheten med matlagning, disk etc. Vi har flera tjänster utöver vad Migrationsverket kräver för att kunna uppfylla våra interna visioner och mål.
Exempel på extra tjänster:

 • Boendeansvarig
 • Boendevärdar
 • Fritidsledare
 • Nattvakter
 • Sjuksyster

Ideella föreningar
Vi har som mål att på varje anläggning skapa ett brett nätverk av kontakter med ideella föreningar och organisationer.
Följande har vi god erfarenhet av mycket givande samarbeten med.

 • Röda korset. (Klädinsamling/utdelning, efterforskning, traumacenter)
 • Rädda barnen. (Leksaker, blöjor mm)
 • Svenska kyrkan. (Präst besöker oss regelbundet varje vecka)
 • Islamiska föreningar. (Imam)

Dessa samarbeten har visat sig vara enormt viktiga för de asylsökande.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss.